งานออกแบบ ผลิต-ประกอบ ตู้สวิตซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

งานออกแบบ ผลิต-ประกอบ ตู้สวิตซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล


ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


 

งานออกแบบ ผลิต-ประกอบ ตู้สวิตซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล


งานออกแบบ ผลิต-ประกอบ ตู้สวิตซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล


ตู้สวิทช์บอร์ด MDB (Main Distribution Board) เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ นิยมใช้ในอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าจํานวนมาก โดยรับไฟจากการไฟฟ้าหรือด้านแรงต่ำ ของ หม้อแปลงจําหน่าย แล้วจ่ายโหลดไปยังแผงย่อยตามส่วนต่าง ๆ ของอาคาร สวิทช์บอร์ดอาจเรียก อีกชื่อหนึ่งว่า Main Distribution Board (MDB) ตู้ MDB ส่วนมากมีขนาดใหญ่ จึงมักวาง บนพื้น มีหลายแบบให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กัับบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ ควรพิจารณาจากระดับแรงดัน พิกัดกระแส และพิกัดกระแสลัดวงจรด้วย

ส่วนประกอบหลักของสวิทช์บอร์ด
1. โครงตู้ (Enclosure)
2. บัสบาร์ (Busbar)
3. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
4. เครื่องวัดไฟฟ้า (Meter)
5. อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)

ข้อแนะนำในการใช้บัสบาร์
1. บัสบาร์ควรวางในแนวดิ่งจึงจะระบายความร้อนได้ดี
2. บัสบาร์แบบ Flat ควรขนานกัไม่เกิน 4 แท่ง ถ้ามากกว่านี้จะมีปัญหาเรื่อง Skin Effect
3. บัสบาร์แบบทาสี สีที่ใช้ทาเคลือบบัสบาร์ ควรมี สัมประสิทธิ์การระบายความร้อนสูงประมาณ 0.9
4. บัสบาร์แบบทาสีนำกระแสได้สูงกว่าบัสบาร์แบบเปลือย
5. กำหนดให้ใช้สีแดง เหลือง น้ำเงิน สำหรับเฟส R,
Y, B ตามลำดับ
6. การเรียงเฟสในสวิทช์บอร์ด (R, y, B) ให้เรียงจาก
ด้านหน้าไปยังด้านหลังตู้ จากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
7. การเรียงเฟสลักษณะอื่นอนุญาตเฉพาะการเชื่อมต่อ
กับระบบที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องทำเครื่องหมายให้ เห็นชัดเจน

โครงตู้ : Enclosure
ทำมาจากแผ่นโลหะประกอบเป็นโครงตู้ ซึ่งอาจเปิดได้เฉพาะด้านหน้าหรือเปิดได้ทุกด้านขึ้นอยู่กับการออกแบบ
โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ
1. คุณสมบัติทางกล คือ รับแรงทางกลจากภายนอกได้เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งภาวะปกติและไม่ปกติได้
2. คุณสมบัติทางความร้อน คือ ทนความร้อนจากสภาพแวดล้อม ความผิดปกติในระบบและอาร์คจากการลัดวงจรได้
3. คุณสมบัติต่อการกัดกร่อน คือ สามารถทนการกัดกร่อนจากความชื้นและสารเคมีได้
บัสบาร์ Busbar
มีทั้งชนิดที่ตัวนำทำด้วยทองแดงและอลูมิเนียม รูปร่างของบัสบาร์ทีนิยมใช้กันทั่วไปเป็นแบบ Flatคือ มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากติดตั้งง่าย ระบายความร้อนดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. บัสบาร์แบบเปลือย
2. บัสบาร์แบบทาสี
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Circuit Breaker
สำหรับสวิทช์บอร์ดแรงต่ำ เบรคเกอร์ที่ใช้ทั่วไปมี 2 แบบ คือ Air Circuit Breaker และ Mold Case Circuit Breaker โดย ACB. ใช้เป็นเมนเบรคเกอร์ในวงจรที่ใช้กระสูงส่วน Mold Case CB (MCCB) ใช้กับวงจรย่อย หรือใช้เป็นเมนเบรคเกอร์ในตู้สวิทช์บอร์ดขนาดเล็ก ทั้งนี้ การเลือกเบรคเกอร์ควรพิจาราณาขนาดความกว้าง ยาว สูง เพื่อให้ติดตั้งในตู้ได้อย่างเหมาะสมสวยงาม ค่ากระแส IC รวมถึงการจัด Co-ordination
เครื่องวัดไฟฟ้า Meter
เครื่องวัดพื้นฐานที่ใช้ในตู้สวิทช์บอร์ดทั่วไปคือ โวลต์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์ ซึ่งต่อใช้งานร่วมกับ Selector Switch เพื่อวัดแรงดันหรือกระแสในแต่ละเฟสพิกัด

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  brandexdirectory.com


งานออกแบบ ผลิต-ประกอบ ตู้สวิตซ์บอร์ดและตู้คอนโทรล


ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด, ติดตั้งตู้คอนโทรล, บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ดโรงงาน, ติดตั้งตู้คอนโทรล, ติดตั้งตู้คอนโทรลตามสั่ง, ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด, ประกอบตู้คอนโทรล, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า, ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ, ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง, ผู้ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด, ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, ตู้ควบคุมแสงสว่าง


บริษัท ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเพื่อ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำสำหรับโรงงาน ให้บริการออกแบบงานไฟฟ้า ให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน การตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า ให้บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า - แรงต่ำทุกชนิด ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน รวมถึงการผลิต และประกอบตู้ไฟฟ้า ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้ตู้คอนโทรล ควมคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า รับประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลทุกขนาด ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ดำเนินการออบแบบ และควบคุมการประกอบโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า
ให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
-งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม (Installation Service)
-ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าโรงงาน (Electrical Inspection)
-ออกแบบ ผลิต และประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด, ตู้ Control
จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
-Circuit Breaker, Digital Meter, Capacitor, Magnetic Contactor
-Power Plug, โคมไฟโรงงาน
-รางไฟฟ้า Cable Ladder, Cable Tray, Wireway, สายไฟ

สนใจติดต่อ
ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ที่อยู่ : 170/3 ถนนประชาอุทิศ 54 แยก 6 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ : +662 115 7872, +666 3267 7551, +668 9115 8554
เบอร์โทรสาร : +662 115 7836
อีเมล์ : info@tsgo-engineering.com
เว็บไซต์ : www.tsgo-engineering.com
tsgo-engineering.brandexdirectory.com


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *